Druki

Druki na stypendia za rok 2020


§ 3. 1. Kandydat może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy poprzez zdobycie medalu
na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Igrzyskach Europejskich,
Igrzyskach Europejskich Młodzieży, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy Seniorów, Juniorów,
Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych; Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych
lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski; Akademickich Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach lub World
Games; Akademickich Mistrzostwach Europy; osiągnął inny niż wymienione wysoki wynik sportowy
odpowiadający rangą międzynarodowym imprezom sportowym takim jak Mistrzostwa Świata czy
Mistrzostwa Europy;
2) spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) jest mieszkańcem Miasta Jelenia Góra,
b) jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Miast

uprzejmie informuję, że na stronie http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/14019/uchwala-nr-277-xxvi-2020 opublikowana została UCHWAŁA NR 277.XXVI.2020 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

Aktualnie Wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w okresie od 2 stycznia do ostatniego dnia lutego każdego roku kalendarzowego.

W załączeniu przysyłam aktualną dokumentację  ( wnioski o przyznanie stypendium i nagród sportowych można również pobrać na stronie http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/647/stypendia-sportowe-i-nagrody ).

Pobierz druki (znajdują się w załączniku), wypełnij i dostarcz do klubu.

 

Załączniki:
1 [ 34.00 kB ]
2 [ 33.50 kB ]
3 [ 33.00 kB ]
5 [ 460.47 kB ]
6 [ 38.00 kB ]
7 [ 13.63 kB ]
8 [ 76.58 kB ]