deklaracja członkowska

składki członkowskie za 2019 /Deklaracja przystapienia do Klubu


Szanowni Państwo

Wszystkich Członków Klubu proszę o terminowe opłacenie składek członkowskich za rok 2019.

Przypominam że Zgodnie z §15 Statutu Klubu każdy członek zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich.

Na rok 2019 ustala się następujące wysokości składek członkowskich:

Zawodnicy Klubu 120 zł rocznie /10 zł. miesięcznie/

Trenerzy, Rodzice i Działacze oraz Członkowie pełnoletni Klubu 120 zł. rocznie.

 

Wpłat należy dokonać na konto Klubu:

BZWBK Jelenia Góra nr konta: 93 1090 2633 0000 0001 1586 8365

terminy wpłat: za I półrocze do 30 maja; za II półrocze do 30 listopada 2019 r.

 

Klub bezpłatnie organizuje zajęcia sportowe, które prowadzą wykwalifikowani  trenerzy

i instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym, a zawodnicy podczas treningów i zawodów są  ubezpieczeni.

Klub podnajmuje sale gimnastyczne, boiska, tor saneczkowy, trasy biegowe i strzelnice sportowe wraz z urządzeniami oraz udostępnia sprzęt specjalistyczny (nartorolki, narty, buty, wiązania i kijki, sanki karabinki sportowe wraz z nabojami, które są własnością Klubu.

Klub ponosi opłaty licencyjne i startowe oraz organizuje obozy szkoleniowe i zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

Składki członkowskie w całości przeznaczane są na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych Klubu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z częściowej lub całkowitej opłaty składek. Jednak decyzja wymaga formy pisemnej skierowanej do Zarządu Klubu.

Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej www.mkskarkonosze.pl

Prosimy Państwa również o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia:

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Międzyszkolny Klub Sportowy „KARKONOSZE” – Sporty Zimowe Jelenia Góra,

58-570 Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9  NR KRS 0000131325

nr konta: 93 1090 2633 0000 0001 1586 8365

 

 Druk Deklaracji w załączeniu

 

Prezes MKS „Karkonosze” sporty Zimowe

Jelenia Góra

Zbigniew Stępień

 

Załączniki:
12 12» [ 33.50 kB ]
13 13» [ 28.00 kB ]

Szanowni Państwo

Wszystkich Członków Klubu proszę o terminowe opłacenie składek członkowskich za rok 2019.

Przypominam że Zgodnie z §15 Statutu Klubu każdy członek zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich.

Na rok 2019 ustala się następujące wysokości składek członkowskich:

Zawodnicy Klubu 120 zł rocznie /10 zł. miesięcznie/

Trenerzy, Rodzice i Działacze oraz Członkowie pełnoletni Klubu 120 zł. rocznie.

 

Wpłat należy dokonać na konto Klubu:

BZWBK Jelenia Góra nr konta: 93 1090 2633 0000 0001 1586 8365

terminy wpłat: za I półrocze do 30 maja; za II półrocze do 30 listopada 2019 r.

 

Klub bezpłatnie organizuje zajęcia sportowe, które prowadzą wykwalifikowani  trenerzy

i instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym, a zawodnicy podczas treningów i zawodów są  ubezpieczeni.

Klub podnajmuje sale gimnastyczne, boiska, tor saneczkowy, trasy biegowe i strzelnice sportowe wraz z urządzeniami oraz udostępnia sprzęt specjalistyczny (nartorolki, narty, buty, wiązania i kijki, sanki karabinki sportowe wraz z nabojami, które są własnością Klubu.

Klub ponosi opłaty licencyjne i startowe oraz organizuje obozy szkoleniowe i zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

Składki członkowskie w całości przeznaczane są na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych Klubu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z częściowej lub całkowitej opłaty składek. Jednak decyzja wymaga formy pisemnej skierowanej do Zarządu Klubu.

Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej www.mkskarkonosze.pl

Prosimy Państwa również o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia:

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Międzyszkolny Klub Sportowy „KARKONOSZE” – Sporty Zimowe Jelenia Góra,

58-570 Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9  NR KRS 0000131325

nr konta: 93 1090 2633 0000 0001 1586 8365

 

 Druk Deklaracji w załączeniu

 

Prezes MKS „Karkonosze” sporty Zimowe

Jelenia Góra

Zbigniew Stępień

 

-->