deklaracja członkowska

Deklaracja przystapienia do Klubu


Deklaracja przystapienia do Klubu

Szanowni Państwo

………………………………….………….……

 

Zarząd  MKS „KARKONOSZE” Sporty Zimowe w Jeleniej Górze informuje, że Państwa syn/córka …………………………………...……..…………jest członkiem naszego stowarzyszenia.

Klub bezpłatnie organizuje zajęcia sportowe, które prowadzą wykwalifikowani  trenerzy

i instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym, a zawodnicy podczas treningów i zawodów są  ubezpieczeni.

Klub podnajmuje sale gimnastyczne, boiska, tor saneczkowy, trasy biegowe i strzelnice sportowe wraz z urządzeniami oraz udostępnia sprzęt specjalistyczny (nartorolki, narty, buty, wiązania i kijki, sanki karabinki sportowe wraz z nabojami, które są własnością Klubu.

Klub ponosi opłaty licencyjne i startowe oraz organizuje obozy szkoleniowe i zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

Składki członkowskie w całości przeznaczane są na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych Klubu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z częściowej lub całkowitej opłaty składek. Jednak decyzja wymaga formy pisemnej skierowanej do Zarządu Klubu.

 

Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej www.mkskarkonosze.pl

 

Prosimy Państwa również o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia:

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Międzyszkolny Klub Sportowy „KARKONOSZE” – Sporty Zimowe Jelenia Góra,

58-570 Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9  NR KRS 0000131325

 

 Druk Deklaracji w załączeniu

 

Prezes MKS „Karkonosze” sporty Zimowe

Jelenia Góra

Zbigniew Stępień

 

Załączniki:
10 10» [ 32.50 kB ]
11 11» [ 39.37 kB ]
12 12» [ 27.50 kB ]
20 20» [ 6,464.50 kB ]

Szanowni Państwo

………………………………….………….……

 

Zarząd  MKS „KARKONOSZE” Sporty Zimowe w Jeleniej Górze informuje, że Państwa syn/córka …………………………………...……..…………jest członkiem naszego stowarzyszenia.

Klub bezpłatnie organizuje zajęcia sportowe, które prowadzą wykwalifikowani  trenerzy

i instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym, a zawodnicy podczas treningów i zawodów są  ubezpieczeni.

Klub podnajmuje sale gimnastyczne, boiska, tor saneczkowy, trasy biegowe i strzelnice sportowe wraz z urządzeniami oraz udostępnia sprzęt specjalistyczny (nartorolki, narty, buty, wiązania i kijki, sanki karabinki sportowe wraz z nabojami, które są własnością Klubu.

Klub ponosi opłaty licencyjne i startowe oraz organizuje obozy szkoleniowe i zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu.

Składki członkowskie w całości przeznaczane są na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych Klubu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z częściowej lub całkowitej opłaty składek. Jednak decyzja wymaga formy pisemnej skierowanej do Zarządu Klubu.

 

Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej www.mkskarkonosze.pl

 

Prosimy Państwa również o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia:

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Międzyszkolny Klub Sportowy „KARKONOSZE” – Sporty Zimowe Jelenia Góra,

58-570 Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9  NR KRS 0000131325

 

 Druk Deklaracji w załączeniu

 

Prezes MKS „Karkonosze” sporty Zimowe

Jelenia Góra

Zbigniew Stępień

 

-->