Walne Zebranie 18 styczeń 2011 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 18 styczeń 2011 r.


Otwarcia Walnego Zebrania sprawozdawczo-Wyborczego Klubu dokonała pani Prezes Zofia Czernow witając gości oraz przedstawiając aktualną sytuację Klubu w kontekście rezygnacji z funkcji Prezesa i Vice Prezesa ds. organizacyjnych Klubu w miesiącu grudniu 2010r. Na Przewodniczącego zebrania zaproponowała Pana Marka Rzemińskiego przedstawiciela DZN w Jeleniej Górze kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie przez delegatów.