Zebranie Zarządu Klubu 10 maj 2022 : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe

Zebranie Zarządu Klubu 10 maj 2022


Witam Państwa
Zwołuję zebranie Zarządu Klubu na dzień 10.05.2022 r /wtorek/ godz. 17:00
Miejsce zebrania TCTA sala kominkowa Jelenia Góra, ul. Bronka Czecha 14
porządek:
1. powitanie członków Zarządu Klubu,
2. przedstawienie sytuacji finansowej za rok 2021,
3. omówienie sezonu olimpijskiego i przedstawienie wyników sportowych MŚ, EYOF, XXVIII OOM,
4. omówienie spraw finansowych roku 2022 /składek członkowskich, wydatków sekcji/,
5. omówienie spraw dotyczących lokalu Karkonoska 5,
6. plany, kadry narodowe i dolnośląskie na drugie półrocze 2022 roku - koordynatorzy poszczególnych sekcji
7 Gala sportowa i konferencja prasowa Klubu
8. przygotowanie się do Walnego Zebrania Członków, ustalenie terminu w czerwcu 2022
9. sprawy różne
10.zakończenie obrad