Klub korzysta z dofinansowania programu Polskie Nadzieje Olimpijskie : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra

Klub korzysta z dofinansowania programu Polskie Nadzieje Olimpijskie

30.11.2018

Klub korzysta z dofinansowania programu Polskie Nadzieje Olimpijskie

Beneficjent zobowiązany jest do:

a)   umieszczania komunikatu o treści: „[nazwa Beneficjenta] jest beneficjentem Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie” wraz z oznaczeniem graficznym wg. wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do Umowy na obiektach Beneficjenta, podczas Wydarzeń oraz na wszelkich materiałach związanych z realizacją Zadania (np. plakaty, ulotki);
b)      zamieszczenia komunikatu wskazanego w § 4.10.a) powyżej na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta.

Wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających z § 4.8 i 4.10 Umowy, PFO wyraża zgodę na korzystanie przez Beneficjenta ze Znaku Programu PNO. 

 

 

 


Załączniki:
1 [ 418.83 kB ]
2 [ 375.47 kB ]
3 [ 611.42 kB ]
3 [ 611.42 kB ]
3 [ 611.42 kB ]