ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2020

Obecnie za oficjalne uznaje się 4 zwrotki hymnu: 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
- Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Dwie zwrotki nieznane. Jak brzmią?

Nie każdy wie, że oprócz 4 wyżej zacytowanych zwrotek, w oryginalnej wersji utworu istniały jeszcze dwie - napisane również przez Józefa Wybickiego. W pierwszej z nich autor stwierdza, że jedynym warunkiem Prusami i Rosją jest ogólnonarodowa zgoda.

Dwie nieznane zwrotki hymnu brzmią następująco:

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Na to wszystkich jedne głosy:
"Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli".