Z A P R O S Z E N I E : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra

Z A P R O S Z E N I E

30.05.2016

 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze”

Sporty Zimowe Jelenia Góra

ma zaszczyt zaprosi

na Walne Zebranie Sprawozdawcze MKS Karkonosze – Sporty Zimowe Jelenia Góra

Termin: 11.06.2015 r.

- godz. 14:00 – I termin,

- godz. 14:10 – II termin.

                   Porządek dnia

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania oraz powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 3. Wystąpienie Prezesa Klubu.
 4. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego Klubu za rok 2015.
 5. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej Klubu.
 6. Przedstawienie budżetu na rok 2016.
 7. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2016.
 8. Przyjęcie zmian Statutu Klubu.
 9. Dyskusja.
 10. Przedstawienie wniosków z zebrania.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie zebrania.

Miejsce zebrania:

Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej   Jelenie Góra, ul. Bronka Czecha 14;

 

Prezes     Zbigniew Stępień